Telemedycyna w czasach pandemii — co zyska placówka, a co pacjent?

Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na funkcjonowanie służby zdrowia. NFZ zaleca placówkom medycznym zredukowanie do niezbędnego minimum lub nawet zawieszenie udzielania świadczeń zdrowotnych. W rezultacie wszystkie placówki medyczne wprowadziły duże ograniczenia w funkcjonowaniu. Dodatkowo sami pacjenci odwołują wizyty w obawie o swoje zdrowie i życie. Mierzymy się więc z dwoma problemami: próbą zachowania ciągłości opieki zdrowotnej oraz brakiem płynności finansowej placówek medycznych. Pomóc może TELEMEDYCYNA!

Telemedycyna funkcjonuje w naszym kraju od kilkunastu lat. To pojęcie jest jednak bardzo często źle interpretowane przez pacjentów, jak i czasami samych lekarzy. W skrócie telemedycyna polega na świadczeniu usług medycznych i opieki zdrowotnej z wykorzystaniem informatyki i telekomunikacji, czyli komputera, internetu i telefonu.

Do telemedycyny zaliczamy wiele form świadczenia usług m.in. telemonitoring, czyli zdalne monitorowanie parametrów pacjenta, telerehabilitację, teleradiologię czy teleopiekę odnosząca się w głównej mierze do zdalnej opieki nad pacjentami w podeszłym wieku. Najpopularniejszą formą telemedycyny są jednak telekonsultacje.

Telekonsultacje w czasach koronawirusa

Główny Inspektorat Sanitarny i NFZ zalecają wszystkim placówkom medycznym, aby proponowały swoim pacjentom telekonsultacje. Teleporady mogą okazać się jedynym sposobem na utrzymanie ciągłości świadczeń medycznych w czasach pandemii. NFZ refunduje teleporady, czyli konsultację pacjenta za pomocą systemów teleinformatycznych przez lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS). Wykaz świadczeń refundowanych w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej znajduje się TUTAJ

Polaków nie trzeba przekonywać do teleporad. Jeszcze przed wybuchem pandemii ze zdalnej pomocy medycznej chciało korzystać prawie 90 procent Polaków*. Dodatkowym zabezpieczeniem dla pacjentów jest fakt, iż lekarz ponosi pełną odpowiedzialność za daną konsultację lekarską, analogicznie jak w sytuacji, gdyby spotkał się z pacjentem osobiście. Lekarze z taką samą rzetelnością przeprowadzają wywiad z pacjentem i wykorzystują swoją wiedzę, aby mu pomóc. 

Za telemedycyną są również lekarze takich specjalizacji jak kardiologia, onkologia, diabetologia, psychiatria. Dzięki rozwiązaniom z zakresu teleporad mogą przeprowadzać regularne kontrole swoich pacjentów, co ważniejsze nie narażając ich na wizytę w placówce w czasach pandemii. Warto również dodać, że niezależnie od rodzaju porady, każdy lekarz może wystawić e-receptę i e-skierowanie co daje możliwość dynamicznego procesu leczenia każdej przypadłości bez wizyty w placówce medycznej.

Rząd nakłada na lekarzy kolejne obostrzenia — obecnie mają pracować tylko w jednym miejscu z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa. Dla placówek oznacza to ogromne problemy z zapełnieniem grafiku, dla lekarzy dużo wolnego czasu. Telemedycyna rozwiązuje te problemy. Wiele placówek, które nie praktykowały takich usług, decyduje się na ich wprowadzenie, a lekarze chętnie przyjmują oferty pracy.

Czy placówki są przygotowane na wdrożenie telemedycyny?

Duże, prywatne podmioty medyczne nie mają problemu ze wdrożeniem telemedycyny. Zazwyczaj korzystają z pomocy profesjonalnych rozwiązań z zakresu IT i nowych technologii, które, usprawniają kontakt pomiędzy lekarzem a pacjentem. Do dyspozycji mają nie tylko telefon komórkowy, ale także chat, czy opcje konsultacji video. Dzięki temu pacjent może np. wysłać lekarzowi aktualne wyniki badań. Dodatkowo profesjonalne platformy pomagają również w rozliczeniu takich świadczeń.

Jeśli placówka chce zrekrutować lekarzy do telemedycyny, może skorzystać z aplikacji MediShift. Wystarczy zarejestrować konto i wypełnić kryteria. Aplikacje dopasuje preferencje pracodawcy do bazy lekarzy, którą ma w swoim systemie i automatycznie powiadomi placówkę, kiedy znajdzie dla niej idealnego kandydata. Rozwiązanie pomaga w szybki i efektywny sposób przeprowadzić proces rekrutacji w czasach pandemii.

*badania „Cyfrowa opieka zdrowotna – potencjał zdalnych porad lekarskich w Polsce” przeprowadzonego we współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *