Współpraca z uczelniami

WSPÓŁPRACA UCZELNIANA

 

MediShift dla studentów i absolwentów

MediShift wypracował innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na aktywizację zawodową absolwentów kierunków lekarskich. Celem operacyjnym MediShift jest łączenie studentów medycyny z potencjalnymi pracodawcami w zakresie znalezienia pierwszej pracy we współpracy z Biurami Karier. Naszym partnerem we wdrożeniu aplikacji jest Biuro Karier UM w Lublinie. Przeprowadziliśmy tam testy aplikacji wśród studentów Uczelni stosując celowy dobór próby badawczej.

Na jakie problemy uczelni odpowiadamy

Wyzwaniem dla Uczelni Medycznych jest aktywizacja zawodowa studentów. MediShift umożliwia dopasowanie ofert pracy do preferencji lekarzy. Dzięki aplikacji absolwent kierunku lekarskiego znajdzie miejsce, w którym będzie mógł zrobić specjalizację lub podjąć pracę kiedy jeszcze specjalizacji nie ukończył.

Dzięki naszej aplikacji Uniwersytety Medyczne będą mogły śledzić kariery swoich absolwentów. Nasze rozwiązanie mogą wykorzystać także do rekrutacji pracowników naukowych.

Zapraszamy wszystkie Uniwersytety Medyczne do współpracy.